Förvaltar egen och andras skog på bästa sätt
Gustafsborgs Säteri, med anor från 1867, ägnar sig åt skogsförvaltning på egna och andras fastigheter samt levererar biobränsle i form av flis till värmeverk i norra Skåne.
Verksamheten bedrivs sedan 1945 i bolaget Gustafsborgs Säteri AB. Numera uppgår fastighetsinnehavet till 8 200 ha. Utöver förvaltningen av de egna fastigheterna förvaltas även externa skogsegendomar. Den totala förvaltade arealen mark uppgår till 13 100 ha. De årliga avverkningarna uppgår till cirka 80 000 m3sk.

- När det gäller skogsförvaltning åtar vi oss att planera och utföra hela kedjan från plantering och skogsvård till avverkning och försäljning av virke. Vi åtar oss även enbart avverkningsuppdrag då vi både avverkar och säljer virket, berättar företagets VD Michael Jönsson. Under 2003 började vi även hantera och sälja biobränsle till lokala värmeverk och kraftvärmeverk. Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder ett högkvalitativt biobränsle som producerats i regionen. Vi levererar flis till bland annat Ängelholms Energi och Landskrona Fjärrvärme . Leveranserna uppgår till ca 170 000 kbm per år, detta motsvarar uppvärmningsbehovet för ca 6 000 villor per år

Personalen uppgår till tretton personer varav en är jägmästare, en skogsmästare, en skogstekniker samt en civilekonom. Gustafsborgs Säteri har naturligtvis också ett antal erfarna skogsarbetare anställda. Personalen har lång erfarenhet av kvalificerad skogsförvaltning med erfarenhet av långsiktigt högavkastande bok- och barrskogsskötsel.

- Vårt verkningsområde sträcker sig ungefär från mellersta Skåne upp till södra Småland. Vi jobbar för att utöka vår skogsförvaltning inom området och vi vill samtidigt utöka volymerna inom biobränslesidan, säger Michael.

Företaget förvaltar också fiskevatten på sina egendomar och säljer fiskekort för höstfiske.

Gustafsborgs Säteri AB

Bransch:
Bioenergi / Skogsnäring

Telefon: 0435-340 23
Fax: 0435-358 35


Email:
jum@gustafsborg.se

Hemsida:
www.gustafsborg.se

Adress:
Gustafsborgs Säteri AB
Vinnarp 100
28491 Perstorp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN